Hem

Välkommen till Hedby byalag!

Länk till bysams hemsida

Här finns mycket information om bygden.

Läs särskilt texten under rubriken Enskilda vägar

Inloggning för arbetsgruppen

Vägarna i Hedby byar

Har du frågor angående vägförättningen kan du ställa frågor till hedbybyar@hedby.se

En liten skrift om enskilda vägar i Leksands kommun

med erfarenheter från Hedby byar.

Sommaräng 2021

Stöd!

 Hedby bystugas verksamhet genom att   köpa  lotter, då kan vi även fortsättningsvis   äga och använda stugan gemensamt. Extra   viktigt nu, när intäkter från   midsommarfirande uteblir.


STORT tack till alla som hittills prenumererar på lotter månadsvis.Månadsdragningen för juni månad 2021 har utfallit med vinst på 1140:-

Vinnaren meddelad.

Stora årsdragningen i Bränstuggulotteriet den 25 juli 2020, gav en vinnare 2775:-

Vinnaren meddelad.

Frågor om lotteriet kan skickas till

andelslotteri@hedby.se

Hedbybladet

Redaktionen på bladet

består av


Ulla Adefalk

Anna Österberg

Per Johansson


kontaktas på följande mejladress


hedbybladet@hedby.se


Har du tips eller önkemål vad redaktörerna skall ta upp och skriva om kontakta ovanstående per mejl med förslag.


Kontrast TV: Leksands kommun. Djura skola. Protestmarch i Leksand


Kommunalfullmäktiges möte om nedläggningen av Djura skola.


Gamla Nyheter

Här hittar du,

midsommartalet 2019


Styrelsen 2018-2019

Styrelsen kontaktas på följande

mejladress.

styrelsen@hedby.se

Ordförande

tf, ordf. Sanna Rick Löfgren

Kassör

Per Johansson

Ledamot

Cecilia Aspfors

Ledamot

Lisbeth Johansson

Ledamot

Vakant

Suppleant

Laila Gustafsson Prosén

Suppleant

Tomas LinderstålValberedning

Anki Hasselkrantz


Ulla Adefalk

Valberedningen kontaktas på

följande adress.

valberedningen@hedby.se

Hur köper jag andel i lotteriet?


Betala 50:- per andel till

bankkonto i Handelsbanken

(6457)166 321 281


OBS! inbetalning skall inte ske till ordinarie bankgiro.


Du kan köpa hur många andelar du vill varje månad.


Vinsters storlek beror på hur många som deltar varje månad.


Dragning varje månad

och

en större dragning en gång / år.


Anslut gärna med autoöverförning för att delta i månadsdragningen varje månad.


Mejla för frågor.

andelslotteri@hedby.se


Årsmötet

som normalt hålls i

månadsskiftet april/maj

är tills vidare inställt

p.g.a. smittorisken med

Coronaviruset.

Under tiden verkar

2019 års val av

ledamöter som interimstyrele.