Hem

Hedby Brända

en by för alla

Välkommen till Hedby byalag!

Ny information om vägförrättningen i byarna Brända, Höbby och Kanngårdarna finns att få. För att inte sprida information till obehöriga (icke sakägare) kan du anmäla intresse om att få information via mejl. Många är redan anmälda, med för att kunna delge alla likvärdiga informationer vill vi att så många som möjligt anmäler sig. Vi är nu i slutfasen av förrättningen och än är inget avgjort.

Anmäl dig med ett mejl till

styrelsen@hedby.se

Skriv ditt namn och fastighetsbeteckning.

Årsmötet

som normalt hålls i månadsskiftet april/maj är tills vidare inställt p.g.a. smittorisken med Coronaviruset.

Skäms

Vem tror den skyldige att ska ta reda på detta skrot som hör hemma på återvinningen i Leksand eller Djurås.

Värna bymiljön


Kontrast TV: Leksands kommun. Djura skola. Protestmarch i Leksand


Kommunalfullmäktiges möte om nedläggningen av Djura skola.

Hedbybladet

Redaktionen på bladet

består av


Ulla Adefalk

&

Anna Österberg


kontaktas på följande mejladress


hedbybladet@hedby.se


Har du tips eller önkemål vad redaktörerna skall ta upp och skriva om kontakta ovanstående per mejl med förslag.

Månadsdragningen nu genomförd för

maj månad2020, en vinnare 1000:-

Vinnaren meddelad.


Årsdragningen bland alla köpta andelar under året företogs på sommarfesten den 27/7.

En vinnare kammade hem 2000:-

Till nästa årsdragning då ännu fler köpt andelar kommer vinstsumman att öka i proportion till kommande års lottförsäljning.

Nya lotteriåret börjar 1/7 2019 och avslutas 30/6 2020.

Varje månad sker månadsdragning med mindre vinstsummor.


Se lotterisidan hur du köper lotteriandelar

och de nya lotteribestämmelserna från 1/7 2018

Till lotterisidan.

Styrelsen 2018-2019

Styrelsen kontaktas på följande mejladress.


styrelsen@hedby.se

Ordförande

Pelle Hällman

Kassör

Per Johansson

Ledamot

Cecilia Aspfors

Ledamot

Lisbeth Johansson

Ledamot

Sanna Rick Löfgren

Suppleant

Laila Gustafsson Prosén

Suppleant

Tomas LinderstålValberedning

Anki Hasselkratz


Ulla Adefalk

Valberedningen kontaktas på följande adress.


valberedningen@hedby.se

Copyright © Hedby byalag