Hem

Styrelsen 2018-2019

Styrelsen kontaktas på följande mejladress.

 

Ordförande

Pelle Hällman

Kassör

Per Johansson

Ledamot

Mikael Larsson

Ledamot

Per Larsson

Ledamot

Sanna Rick Löfgren

Suppleant

Laila Gustafsson Prosén

Suppleant

Tomas Linderstål

 

 

Valberedning

Katarina Winge

 

Ulla Adefalk

Valberedningen kontaktas på följande adress.

 

valberedningen@hedby.se

Copyright © Hedby byalag