Hem

Hedby Brända

en by för alla

Månadsdragningen nu genomförd för juni månad, en vinnare 720:-

Vinnaren meddelad.

Se lotterisidan hur du köper

och de nya lotteribestämmelserna från 1/7 2018

Till lotterisidan.

Hedbybladet

Redaktionen på bladet

består av


Ulla Adefalk

&

Anna Österberg


kontaktas på följande mejladress


hedbybladet@hedby.se


Har du tips eller önkemål vad redaktörerna skall ta upp och skriva om kontakta ovanstående per mejl med förslag.


Kontrast TV: Leksands kommun. Djura skola. Protestmarch i Leksand


Kommunalfullmäktiges möte om nedläggningen av Djura skola.

Nytt nummer vav hedbybladet ute nu!

länk till bladet

Styrelsen 2018-2019

Styrelsen kontaktas på följande mejladress.


styrelsen@hedby.se

Ordförande

Pelle Hällman

Kassör

Per Johansson

Ledamot

Cecilia Aspfors

Ledamot

Lisbeth Johansson

Ledamot

Sanna Rick Löfgren

Suppleant

Laila Gustafsson Prosén

Suppleant

Tomas LinderstålValberedning

Anki Hasselkratz


Ulla Adefalk

Valberedningen kontaktas på följande adress.


valberedningen@hedby.se

Copyright © Hedby byalag