Vägförrättning i Hedby

Obs!

Viktigt att alla husägare tar del av nedanstående info.

På sikt kan det betyda byns överlevnad.


Kampen mellan stad & land i Sverige har här förminskats till kampen

mellan centralort och byar.

Leksands kommuns regelverk

för kommunalt stöd till enskilda vägar

Klicka här

eller kopiera nedanstående länk

Övrigt

Kräver e-legitimation.

Alla händelser/kontakter med lantmeriet registreras här och finns att läsa.  Alla handlingar är offentliga.

Långt ner på sidan finns länkar för mer info.


Skrivelse till Leksands kommun

Djura by, Djura byalag, Västdjura/Haggårdarna 
Hedby, Kanngårdarna, Fors, Gråda, Söder Rälta,  
Jonheden, Lindor/Korpholen

Vägfrågan information från Hedby byar


Röda områden tas bort från LM/LKs ursprungliga förslag till båtnadsområden