Protestskrivelse

Ladda ned och fyll i dina ärendenummer. Skriv under och posta till


Ärende nummer

Gråda

W1920

Kanngårdarna

W1925

Brända/Hedby

W1926

Fors

W1928

Djura

W1943

Dokument 1

gäller för att vi skall ha en samfällighet på byn istället för föreslagna två

Dokument 1

Lantmäteriet Fastighetsbildning

801 82 Gävle


Eller via e-post:

johan.emanuelsson@lm.se


Vid frågor mejla

styrelsen@hedby.se

Dokument 2

gäller kommunens skyldighet att upprusta vägarna till det av kommunen fastlagda regelverket

Dokument 2