Dialektord

Dialektord på Brändamål

____________________