Drift och underhåll av bystugan

Ekonomiskt stöd till ideella föreningen Hedbybyalag?

Här kan du som sponsor eller privatperson få din logga eller namn med länk till ev. hemsida.

Bankgiro 467-2648


Märk inbetalningen med avsett objekt enl. nedanstående.

Har du idéer om hur driften och underhållet av bystugan skall finansieras?

Bylotteri?

Medlemsavgift?

Uttaxering?

Eller annat förslag.

Kontakta styrelsen på kontaktformuläret.


Länk till kontaktformuläret.

Planerade projekt i närtid.

Planerat utfört

Objekt

Offert kr.

Ekonomi kr.

Status

2014

Fönsterrenovering

75 000:-

10 000:-

Referensfönster klart 23/4 2015


Elnätsrenovering

?

?

?


Ommålning av bystugan.

?

?

?Tack till följande sponsorer för gott samarbete.