Vägförrättning i Hedby

Obs!

Viktigt att alla husägare tar del av nedanstående info.

På sikt kan det betyda byns överlevnad.

 

Kampen mellan stad & land i Sverige har här förminskats till kampen

mellan centralort och byar.

Klicka här

eller kopiera nedanstående länk

Övrigt

Länk till lantmäteriets pågende ärnden

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/lantmateriforrattningar/folja-pagaende-arenden/

Kräver e-legitimation.

Alla händelser/kontakter med lantmeriet registreras här och finns att läsa. Alla handlingar är offentliga.

Länk till Leksands Kommuns infosida

http://www.leksand.se/Trafik-och-infrastruktur/Trafik-och-gator/Gator/Enskilda-vagar/

Långt ner på sidan finns länkar för mer info.

Länk till protestskrivelse

http://hedby.se/protestskrivelse.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Hedby byalag