Hedbykortet

Hedbykortet

 

Du kan beställa Hedbykortet av

Kristina Sjöberg 070 6732049

Ulla Adefalk 070 6491944

 

Behållningen går oavkortat till Hedby bystuga.

 

Bankgiro 467-2648

 

Välkommen till Hedby!

____________________________________________

 

Copyright © Hedby byalag